با شوق زندگی در نگاهشان برای ما یادآور روز های شاد و پاییزی مدرسه هستند .
🤝با همراهی شما عزیزان توانستیم اینبار هم شروع پاییز را در کنار کودکان محله دروازه غار جمعیت امام علی با رنگارنگ دفتر و مداد و کیف و کفش مدرسه جشن بگیریم تا پرندگان مهربانی روانه ی آشیانه ی علم و دانش شوند .
❤️ مهر شما ماندگار ...


کانال تلگرام:
🏡 @darvazeghar