امروز 16 فروردین 1393 به همراه شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی به شعبه اجرای احکام رفتیم تا شاید بتوانیم برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام ریحانه جباری اقدامی کنیم. پدر ریحانه هم آمده بود. مردی میان سال که مشخص بود در خلوت برای درد فرزندش زیاد اشک ریخته بود. این را به راحتی میشد از گودال اطراف چشمانش فهمید؛ 7 سال رنج همراه با اندک امیدی برای نجات فرزندش تحمل زیادی می طلبد. از مادر ریحانه هم پرسیدم. گفت امروز برای ملاقات رفته است. میگفت مادر ریحانه خیلی این روزها پریشان است و بی تابی می کند. میگفت همه این هفت سال برای آنها بسیار سخت گذشته است.
با قاضی اجرای احکام هم صحبت کردیم که میگفت ریحانه را بارها دیده است و با او صحبت کرده است. اما پرونده ریحانه متاسفانه پرونده پیچیده ای است شاید پیچیده تر از همه پرونده های اعدام که تاکنون جمعیت امام علی وارد آن شده است. صحبت های مختلفی نوشته شده یا گفته می شود و از حقیقت ماجرا خدا عالم است. اما آنچه که پای جمعیت را به پرونده باز کرده اینها نیست؛ بلکه جمعیت فقط دنبال آن است تا یک انسان دیگر که در جوانی در یک حادثه دردناک دست به قتل زده است، اعدام نشود.
امروز نتوانستیم خانواده شاکی را ببینیم. امیدواریم با تلاش های جمعیت و حمایت مردم بشود خانواده شاکی که آنها هم عزیزشان را از دست داده اند راضی کرد تا این حکم اجرا نشود و ماجرا به گونه ای دیگر با بخشش خاتمه یابد. فعلا باید دعا کنیم که بشود به قول قاضی اجرای احکام «گره این پرونده را با دست باز کنیم.»

اما امروز صحبت از یک دختر دیگر هم بود. نامش سوگند است. در ماجرایی او هم خطا کرده و همسرش را با کارد کشته است. البته پس از این سالها خوشبختانه خانواده شاکی که مادر شوهرش بوده، رضایت داده تا در قبال دریافت وجه الرضایه اجرای حکم اعدام را متوقف کند. خانواده سوگند بخشی از این مبلغ را تامین کرده اند ولی دیگر بضاعت تامین باقیمانده پول را ندارند. اجرای احکام هم پس از عملکرد خوب جمعیت امام علی در ماجرای آزادی صفر، حالا از جمعیت درخواست کرده است تا قدم پیش بگذارد. خانواده نیازمندی هستندکه جمعیت تصمیم دارد کمکشان کند و به زودی اطلاع رسانی توسط جمعیت امام علی برای جمع آوری مبلغ باقی مانده انجام می شود و از مردم برای جمع آوری کمک هایشان دعوت خواهد شد.
========
مرتضی حسینی؛ خبرنگار خبرگزاری جمعیت امام علی JIANA