منتظرتان هستیم

در جلسه معارفه و پذیرش

داوطلبان جدید همکاری با خانه ایرانی دروازه غار جمعیت امام علی


◀️ پنجشنبه ۱۱ آبان ماه، ساعت ۱۳


نشانی:

مترو مولوی، به سمت چهارراه مولوی، کوچه قاسمی

کوچه عظیم زادگان، کوچه چاووشی، پلاک ۱۰🏃🏻


درصورت تشریف فرمایی، نام و تلفن خود را به تلگرام

@DarvazehGhar

۰۹۳۹۶۰۰۷۱۷۸

ارسال نمایید. 


لازم به ذکر است جلسه به صورت گروهی برگزار می شود.

لطفاً راس ساعت در خانه علم حضور بهم رسانید.


http://goo.gl/pPHTqr

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

@Darvazeghar