منتظرتان هستیم

در جلسه معارفه و پذیرش

داوطلبان جدید همکاری با خانه ایرانی دروازه غار


◀️پنج شنبه 2 دیماه ساعت 13 الی 15


🚶🏻نشانی:

مترو مولوی، به سمت چهارراه مولوی، کوچه قاسمی

کوچه عظیم زادگان، کوچه چاووشی، پ10🏃🏻


درصورت تشریف فرمایی، نام و تلفن خود را به تلگرام

@DarvazehGhar

ارسال نمایید. 

 لازم به ذکر است جلسه به صورت گروهی برگزار می شود.

لطفاً راس ساعت در خانه علم حضور بهم رسانید.


https://telegram.me/darvazeghar


https://goo.gl/eXUhGw