🔹 جلسه در مرکز پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با حضور مسئولین دستگاه های ذیربط و نمایندگانی از سازمان های مردم نهاد در زمینه بحث اوراق هویت


🔹 در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده در این زمینه ارائه گردید و نمایندگان سازمان های مردم نهاد، از جمله جمعیت امام علی، به برخی موانع در این زمینه اشاره داشتند.


goo.gl/ixNr5k

〰〰〰〰〰〰〰

 @imamalisociety