گاهی در خلوت خودم فکر میکنم به کلماتی که در عین سادگی، دروازه ای به دنیایی بی انتها هستند، کلماتی چون:

خوشبختی ... برای کودکی که 10 ساعت از روز را در بازار میوه فروشی کارمی کند در داشتن دفتر نقاشی و مداد رنگی خلاصه شده ، و برای من در دیدن لبخندی که مدتها از لبانش رخت بر بسته بود...
امید ... برای نوجوانی باز مانده از تحصیل که نوجوانی خودرا در تمیز نگه داشتن مغازه صاحب کار خود جست و جو می کند، تنها و تنها شنیدن خبرآموزش و سواد آموزی است ، و برای من دیدن اشک های شوقی که با پاکی آن می توان بسیاری از سیاهی های تبعضات جامعه را پاک نمود ...
شادیی ... برای کودکی به سن 8 سال و به بزرگیه یک جوان، در شنیدن صدای ساز و موسیقی خلاصه شده که یادآوری بر دوران کودکی اوست، دورانی که در پس اجبار زمانه رفته رفته رنگ و رخسارخود را از دست داده، و برای من لمس شیطنتهای کودکانه ایسیت که در پشت چهره ای معصوم پنهان شده و در حال شکوفا شدن است...
و اما تعهد... واژه ای که برای من تعریف شده، برای کسانی تعریف شده که امید را در نگاه معصوم کودکان دیدند، کودکانی که دستانشان توان بازپس گیری روزگار کودکانه خود را ندارد، کودکانی که بزرگ شدند بی کودکی، و من متعهدم به بازگرداندن لبخندهای کودکانه، به بازی های کودکانه، به دنیای این روزهای فرزندان سرزمینم...

پس ازچند ماه برنامه ریزی و مطلعات واحدهای جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) شیراز، در حوزه ی کودکان کار و خیابان، شهریور ماه سال جاری طرح اولیه واحد آموزش نهایی شد و با همکاری و برنامه ریزی واحد شناسایی جمعیت شیراز نیاز سنجی های اولیه در محله سعدی شیراز انجام گرفت.
تعدادی از کودکان کار در این منطقه معضل خیز شیراز که شناسایی شده بودند ،به جشن ورود خانه ایرانی دعوت شدند. دراین برنامه که در خانه ایرانی حافظ و به همت عزیزان ما درواحد آموزش، شناسایی و تبلیغات برگزار شد، طبق برنامه ریزی قبلی با اجرای موسیقی زنده از کودکان عزیز، استقبال شد و سپس این عزیزان در فضای صمیمی خانه ایرانی حافظ مشغول بازی های کودکانه شدند، پس از صرف نهار مشغول کشیدن نقاشی شدند و سپس در برنامه ای گروهی که در هر گروه یک نفر از اعضای جمعیت حضور داشتند به رقابت در ساخت سازه پرداختند و در پایان به تمام کودکان یک عدد دفتر نقاشی و مداد رنگی هدیه داده شد.
این برنامه یکشنبه 16 ام شهریور ماه در خانه ایرانی حافظ شیراز برگزار گردید و اولین ورود کودکان کار به خانه ایرانی جمعیت شیراز بود و آغازی بر فعالیتهای آموزشی و پرورشی کودکان و کارخیابان شهر شیراز در خانه ایرانی حافظ خواهد بود.
سپاس از تمامی دوستان

واحد روابط عمومی جمعیت امام علی شیراز