جشن شب یلدا برای کودکان کار در خانه های ایرانی جمعیت (خانه علم خاکسفید و خانه علم دروازه غار) برگزار می شود:
چهارشنبه؛ 30 آذر؛ ساعت 13 الی 18؛ با حضورکودکان، خیرین و دانشجویان.
- به دلیل کمبود فضا، دوستانی که مایل به شرکت در برنامه جشن شب یلدا در کنار کودکان خانه علم دروازه غار هستند لازم است حتما با شماره تلفن 09396007178 تماس و ثبت نام نمایند. (ظرفیت ثبت نام محدود است.)
- برای حضور در جشن خانه علم خاکسفید نیز با شماره تلفن 09190900835 تماس و هماهنگ نمائید.
- طرح "یلدا در کوچه های فقر" برنامه ای هم برای غذارسانی به کارتن خوابها در شب یلدا دارد که برای شرکت در آن حتما با مسئول مربوطه 09122721700 هماهنگ نمائید.