🎊۲۸ بهمن ساعت ۱۸ تا ۲۱،

جشن تولد خیاط‌خانه فرشته🎂

و رونمایی از کیف های جدید فرشته


📌در خانه هنر جمعیت امام علی (ع)


🌹حضورتان مایه‌ی دلگرمیست🌹


ارتباط با خانه اشتغال مولوی ↙️


@MahsoolatMolavi