کودکان خانه ایرانی دروازه غار، آغاز سال نوی تحصیلی را جشن گرفتند.

خانه ایرانی دروازه غار یکی از مراکز جمعیت امام علی در مناطق حاشیه و محروم است که به ارائه انواع خدمات آموزشی - تحصیلی و امدادی رایگان به کودکان کار و محروم از تحصیل ساکن محله دروازه غار می پردازد.
با ما تماس بگیرید: 23051110 - 021 (10 صبح الی 17)