شما هم به ما بپیوندید و کنارشان باشید.

روشهای همیاری و همکاری در اجرای آیین روز مادر:

1- حضور در برنامه و کمک و مشارکت در برگزاری جشنی باشکوه برای مادران ایرانزمین
(تلفنی با روابط عمومی جمعیت امام علی تماس بگیرید و ثبت نام کنید. 02123051110)
2- حمایت مالی در تامین هزینه های برگزاری برنامه از طریق واریز کمک های نقدی به شماره حساب جمعیت امام علی از یکی از روشهای زیر:
الف) امکان واریز مبالغ اهدایی به حساب جمعیت از طریق موبایل وجود دارد. کافی است شماره زیر را با تلفن همراه خود بگیرید
# 543 * 724 *
ب) واریز کمک ها از طریق عابربانک به شماره حساب اصلی جمعیت امام علی:
بانک ملت: 6104337770031308
3- کمک در تامین غیرنقدی نیازهای جشن با تماس تلفنی با رابط مربوطه (نیازها: خرید هدیه برای مادران، تامین میوه، شیرینی، ناهار، تامین هزینه سالن، هزینه آیاب و ذهاب مادران به محل برگزاری جشن و...)
4- شرکت در برنامه با ثبت نام تلفنی از طریق تماس با روابط عمومی و پرداخت هزینه ثبت نام شرکت در جشن روز مادر

https://www.facebook.com/events/945780728765768/