فروش محصولات زنان سرپرست خانوار

 و اجراهای متفاوت از کودکان هنرمند


چهارشنبه۱٨ الی جمعه٢۰ اسفند

ساعت۱۰ تا ٢٢


شهرک غرب - خ ایران زمین - کانون قدس


 اطلاعات بیشتر↙️

t.me/joinchat/AAAAAD_IbuWefCltTcDXJw