🔆خانه ایرانی دروازه غار، جمعیت امام علی برگزار می کند:

🎴جشنواره هنری از غار بخوان...

✅24 الی 26 آذر، باشگاه هواداران جمعیت امام علی

🕒از ساعت 15 تا 21

📞09396007178


https://telegram.me/darvazeghar