🔆منتظر حضور شما در جشنواره هنری دروازه غار هستیم

🕒زمان:24، 25 و 26 آذر ماه از ساعت 15 تا 21

🏠مکان: باشگاه هواداران جمعیت امام علی به نشانی میدان انقلاب، کارگر جنوبی، مهدیزاده، پلاک 24

https://telegram.me/darvazeghar