خانه ایرانی ملک‌آباد کرج برگزار می‌کند:

☀️جشنواره کودکان خورشید☀️

🔸چهارشنبه الی جمعه - 8تا10 اردیبهشت

ساعت 15الی20

میدان انقلاب، کارگر جنوبی، کوچه مهدیزاده، پلاک 24، باشگاه هواداران جمعیت امام علی