نخستین جلسه کلاس برنامه ریزی استراتژیک برای اعضای تیم های فعال خانه علم در اسفند 1390 برگزار گردید. به زودی جلسه دوم این کلاس برگزار می گردد. تاریخ آن متعاقبا به تیم ها اعلام می شود.

جزوه جلسه نخست کلاس برنامه ریزی استراتژیک را از اینجا دانلود کنید.