حامی تیم فوتبال پرشین دروازه غار در مسابقات جام فوتبال هیئت فوتبال شمال شرق تهران باشید. 

مسابقه فوتبال پرشین دروازه غار (کودکان کار) - شهاب سرخ

خیابان دماوند؛ مسیل باختر؛ خیابان شهید اینویا؛ باشگاه ورزشی رافی

بازی نخست: دوشنبه ساعت 10 صبح