گزارش تصویری از تیم فوتبال کودکان کار دروازه غار تهران (پرشین جمعیت امام علی - ع)

لینک خبر از خبرگزاری تسنیم 3/6/1392
عکاس: عرفان کوچاری