نخستین شب از دور جدید تمرینات تیم پرشین جمعیت امام علی (خانه علم دروازه غار) سه شنبه 14خرداد ساعت 20 در ورزشگاه هرندی در این محله برگزار شد. از جمعه 10 خرداد 92، تیم فوتبال نوجوانان پرشین، دو روز در هفته و در زمین چمن تمرین می کند. سابقا این تیم سالنی بود و فقط روزهای جمعه تمرین داشت. اگر می توانید امکاناتی را در اختیار این تیم قرار دهید، با 23051110 تماس بگیرید. همچنین قابل ذکر است که همه اعضای این تیم را کودکان کار و خیابان که بیشتر ساکن محله دروازه غار تهران هستند، تشکیل می دهند. این تیم قرار است سال آینده در مسابقات لیگ دسته یک نوجوانان تهران حاضر باشد.
.
.
.http://www.freeuploadsite.com/uploads/13706271591.jpg
.
.
.
http://www.freeuploadsite.com/uploads/13706271592.jpg
.
.
.
http://www.freeuploadsite.com/uploads/13706271593.jpg
.
.
.
http://www.freeuploadsite.com/uploads/13706271594.jpg
.
.
.
http://www.freeuploadsite.com/uploads/13706271595.jpg