💊حضور داوطلبانه  دانشجویان علوم پزشکی در خانه ایرانی دروازه غار جهت پیگیری موارد درمان و بهداشت کودکان. 

متخصصان حوزه درمان با حضور مسئولانه خود بسیار نقش موثری در ارتقا سلامت کودکان محلات در معرض خطر خواهند داشت.

اگر شما هم میخواهید داوطلب تیم درمان خانه ایرانی دروازه غار باشید برای معارفه ی روز پنجشنبه 11 آبان حتما حضور داشته باشید .

https://goo.gl/XxoiiP

〰〰〰〰〰〰〰〰

@darvazeghar