اینجا کلاس تئاتر خونه علمه و بچه ها دارن تمرین می کنن. منتظر باشید یکی از همین روزها از همه شما برای تماشای اجراهای زیبای اونا دعوت می کنیم... تلفن روابط عمومی خانه علم دروازه غار: 09396007178 و 55895759