خنده ات زیباست عزیز من
بخند که دنیا
در همین خط سرخ منحنی نقش بسته بر صورت تو
خلاصه می شود.
بخوان... برقص... شاد باش...
که جهان ما به همین سادگی روشن می شود

دیروز برای ما روز لبخند تو کودک نوروز اباد بود.

اصلا می دانی؟ باید روز جهانی لبخند را تغییر داد.
کودک عزیزم
هرروز که تو بخندی
"روزجهانی لبخند" است..
آری... هر روزی که تو بخندی، جهانی می شود
.
.
.
روز جهانی خنده گرامی باد
به امید روزی که تمام کودکان دنیا شاد باشند و بخندند