سکوت حاکم بر این ورزشگا ها اونم تو محله ای که پر از فریاد بچه هایه که سرشار از انرِژی اند و برای داشتن یک تیم فوتبال روز شماری می کنن جای ؟؟..........
ولی دیگه این ورزشگاه خالی نمیمونه چرا که تیم فوتبال خانه علم دروازه غار در حال شکل گیریه ومجوز تمرین توی این ورزشگاه گرفته شده و از روز جمعه تمرین ها آغاز میشه از همین الان دارم هیاهوی بچه های تیم رو در حالی که دارن با تمام وجودشون فوتبال بازی می کنند رو میشنوم ...