دو شب پیش با اعلان فراخوانی مبنی بر دریافت پتو ولباس گرم برای کارتن خوابهای مشهد، به منطقه نوده برای توزیع رفتیم...فردای آن روز که تعدادی از اعضای تیم شناسایی مجددا به منطقه رفته بودند متوجه شدند که تعدادی از کارتن خوابها متاسفانه از سرما شدید جان دادند...

شب گذشته نیز برای توزیع پتو و لباس به منطقه کال زرکش رفتیم که به علت حضور ماموران باتوم به دست شهرداری در منطقه موردی یافت نشد و توزیع مجددا در منطقه نوده و کوچه غربت ها و منطقه اسماعیل آباد صورت گرفت.
هر گونه کمک نقدی و البسه،کفش،پتو،جوراب و ..خود را میتوانید جهت توزیع بین کارتن خوابها به دفتر جمعیت اهدا کنید.
در نظر داریم با کمک های شما خیرین و مردم عزیز اقداماتی را جهت افزایش گرمخانه ها و پناهگاه های موقت شبانه روزی جهت این قشر از جامعه از طریق پیگیری از نهادها و ارگانهای ذیربط انجام دهیم.
شما همچنین میتوانید جهت تهیه مکانی به این منظور ما را یاری کنید.
جمعیت مستقل امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع)

جمعیت امام علی مشهد: www.jamiat.ir

شماره تماس روابط عمومی:09398585528

.

.

.


.

.

.

.

.

.