🌿🌸زندگی خالی نیست

مهربانی هست سیب هست ایمان هست

آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

🌺🌺🌺


💠با همیاری شما عزیزان توانستیم لباس عید ۷۰ کودک و نوجوان را تهیه کنیم تا سال نو را همچون همه‌ی ما با تازگی شروع کنند.


🌸لباس های دخترانه و پسرانه در خانه ایرانی دروازه‌غار بسته بندی، کادو و عیدی شب عید به ۷۰ کودک شدند😍


کانال تلگرام:

🏡 @darvazeghar