تنها 4 قطعه
به ارزش 9 میلیون تومان باقی است
برای تکمیل پازل مهربانی و امید


smile emoticon

17 بهمن ماه در مراسم گلریزان خرید خانه علم دروازه غار
از پازل زیر رونمایی شد.
اون روز مبلغ 344 میلیون تومان برای خرید خانه علم کم داشتیم
و از ابتدای مراسم گلریزان تا به امروز
مبلغ 335 میلیون تومان به یاری شما دوستان عزیز
تامین شده است.

باور داریم با قطره های مهر شما دوستان
به زودی می توانیم این پازل را تکمیل
و خبر خوش همیشگی شدن خانه علم و امید
کودکان کار و محروم از تحصیل محله دروازه غار
را به شما و دوستان عزیزمان دهیم
.
.
.
شماره حساب ویژه خانه ایرانی (علم) دروازه غار تهران
42091612/58 - بانک ملت، قرض الحسنه جام، شعبه چهارراه کالج، به نام جمعیت امام علی
شماره کارت 16 رقمی:
6104 3377 7005 1496
شماره شبا همین حساب: IR610120010000004209161258
.
.
.
در مسیر تکمیل پازل مهربانی و امید
همراهیمان نمایید
و سهمی در خرید خانه علم دروازه غار داشته باشید
...