تیم دروازه غار با انرژی فراوان تمرینات خود را برای مسابقات دو و میدانی پرشین دنبال می کند .

دونده های کوچک دروازه غار تمرینات خود را منظم دنبال میکنند تا در لیگ دو و میدانی پرشین بدرخشند .

@darvazeghar 🏡