"ترور" کلمه ای که این روزها نُقل هر مجلسی شده است. دیگر کسی با این واژه غریبی نمی کند. با هر وعده ی صحبت، "خاطره ای از ترور" نیز سِرو می شود !!!
عصر یک روز تعطیل؛ عادی است که کوچک و بزرگ بیرون بیایند و گشت و گذاری کنند، در پارکی، جایی. لاهور پاکستان یک مهمان ناخوانده اما بهتر است بگوییم یک میزبان همیشگی این روزها در جای جای کره زمین، داشت. انفجار کینه ها و نفرت ها ملتی را داغ دار کرد و جان ناقابل انسان های بی گناهی را در ربود !!!! فقط دست کم 65 نفر کشته شد و در حدود 300 نفر هم زخمی، فقط همین، تعدادی کودک و انسان های بی گناه پَر پَر شدند !!!! اتفاق خاصی نیفتاده است که بخواهیم در بوق و کرنا کنیم !!!! جانی که بازیچه دست خشم و آلودگی و پلیدی ست، کالای بی ارزش این دنیای متعفن شده است.
روزهای متمادی است که این قسمت از کره خاکی (خاورمیانه) رنگ آرامش به خود ندیده است. فقط جنگ و کشتار و خونریزی. و چقدر راحت این روزها واژه های بی پایانِ "جنگ" و "کشتن" و "خونریزی" و "ترور" بر سر زبان های ما می چرخد و شده است راحت الحلقوم بشریتی که آسوده خیال از کنار هر فاجعه ای می گذرد!
کاسبان بازار جنگ و خون مشغول به کار هستند و بازارشان خوب گرفته است؛ خیلی خوب. دُمل های چرکین "جنگ و ترور" لحظه به لحظه بیشتر سر باز می کنند و تکثیر می شوند. در خاورمیانه کشته شدن انسان های مظلوم و بی گناه، چونان حقیقتی ساده پذیرفته شده، انگار مردمان در این منطقه برای کشته شدن به دنیا می آیند؛ شاید برای همین است که هرگز حتی برج ایفلی هم به رنگ پرچم کشور جانباختگان درنمی آید و دقیقه ای نیز به احترام از دست رفتگان در هیچ مسابقه ورزشی، سکوت نمی شود.
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی(ع) بیزاری و تأسف عمیق و انزجار خویش را نسبت به کشتار اخیر در لاهور پاکستان اعلام می دارد و نگرانی شدید خود را از بی تفاوتی مردم، جوامع، رسانه ها و همه و همه، پیرامون این وضعیت در اقصی نقاط جهان بیان می کند و معتقد است تغییر این رویه در جهان، بدون "مسئولیت پذیریِ" هر فرد در قبال سرنوشتِ همنوعانش ناممکن است. اندک اندک اندیشه ها و عمل های عاشقانه ما انسان ها، دریایی از افکار و عمل های خوب را می آفریند که سیاره مان را بدون جنگ و خونریزی و سرشار از آرامش و صلح خواهد ساخت و دیگر هیچ کودکی، هیچ انسانِ بی گناهی به خاک و خون کشیده نخواهد شد.