تعدادی از کودکان کار دروازه غار را امسال در مدرسه ثبت نام کردیم.


تصاویر مربوط است به روز اول مهر و حضور پر نشاط کودکان برای شرکت در مدرسه.


با ما تماس بگیرید: 23051110 - 021 (10 صبح الی 17)