میگفت بچه اش رو وقتی به دنیا آمده به زور بردند
و آخر کمی پول برایش آوردند
که مثلا بچه ات را به خانواده ی خوبی فروختیم.
میگفت دختر بود.
میگفت کارمان شده بود با شوهرم برایش گریه میکردیم.
بچه ی دیگرم را هم به خاطر مخارج زایمان
عمه ام مجبورم کرد بدهم بهش تا بفروشد.

از آن موقع از این عمه اش بدش میاید.
کارتن خوابی را به خانه ی آن ها ماندن ترجیح میدهد.

23سالش است و 5 بار باردار شده
...
دلنوشته ی یکی از اعضای تیم مادرانه ی ساری

همایش "مادرانه"
حمایت از مادران (باردار) و نوزادانِ آسیب دیده
روز جمعه -21 فروردین 1394- ساری
ساعت 16
مکان : بلوار امیر مازندرانی . خیابان رودکی(شهبند)
میانگذر جدید شمالی. میدان اصناف. دانشکده فنی سما

شرکت در این برنامه، سرآغاز فعالیت شما
در طرح مادرانه جمعیت امام علی (ع) خواهد بود.
https://www.facebook.com/events/547332708741630/