مادرانه

طرح حمایت از مادران باردار و نوزادان
که هیچ گونه مراقبت درمانی ندارند
جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی (ع)

...

در آموزش به مادران مشارکت کنید.
نکته ای آموزشی را در قالب یک جمله بنویسید.
در مورد:
بهداشت باروری و زنان، سلامت زنان، تغذیه، اعتیاد زنان، پیشگیری از بارداری، اشتغال، سوادآموزی و ...

-----------------------------------------------
توجه داشته باشید که زنان مخاطب ما اغلب کم سواد یا بی سواد هستند. مهم این است که ساده ترین و گویا ترین جملات را انتخاب کنید.

این جملات در قالب های گوناگون (تصویری، نوشتاری و ...) به دست مادران و زنان تحت پوشش می رسد.

جملات پیشنهادی را به ایمیل زیر بفرستید: panteamafi@yahoo.com