📣📣شما دوستان عزیز

جهت آشنایی و اعلام تمایل به همکاری

در خانه علم دروازه غار

دعوتید به جلسه پذیرش

◀️  پنجشنبه 18 آذر ساعت 13


🏠نشانی:

مترو مولوی، به سمت چهارراه مولوی، کوچه قاسمی، کوچه عظیم زادگان، کوچه چاووشی، پ10🏃🏻


درصورت تشریف فرمایی، نام و تلفن خود را به تلگرام

@mohannaarabian

ارسال نمایید. 

 لازم به ذکر است جلسه به صورت گروهی برگزار می شود. لطفاً راس ساعت در خانه علم حضور بهم رسانید.

...

در حال حاضر نیاز ما بیشتر به داوطلبانی با شرایط ذکر شده در جدول زیر است.

...

با فوروارد کردن این پیام به دوستانتان، ما را در آگاهی رسانی یاری نمایید.


با تشکر

https://telegram.me/darvazeghar

https://goo.gl/EYaAx2