وقتی هر روز و هر روز

در گذر از خیابان های شهر

چشم در چشم کودکانی می شویم

که معصومیت کودکیشان را

بی عدالتی ها و بی تفاوتی ها

به یغما برده...

در لحظاتی، وجدانمان

تمام وجودمان را سوال می کند

که به کدامین گناه؟

و اینکه

من به عنوان یک انسان

در جایگاه انسانی خویش

چه باید انجام دهم

تا کودکی کردن را

به کودکان شهرم بازگردانم...

غنیمتی است که بدانی

خانه ای هست که

مامنی امن برای کودکان شهر

و سرزمینت توست...

میتوانی در خشت به خشت

و آجر به آجر آن...

در حرف به حرف الفبای زندگی آن ها

سهیم باشی...

در لحظه به لحظه درد و رنج کودکان سرزمینت در کنارشان باشی

...

من میخواهم

به میزان آگاهی، مسئولیت و عشقم

در کنار این کودکان باشم

.

.

.

در جلسه پذیرش

داوطلبان همکاری با

خانه علم دروازه غار این هفته،

پنجشنبه ساعت 13 

منتظرتان هستیم

...

نشانی:

مترو مولوی،به سمت چهارراه مولوی

کوچه قاسمی،کوچه عظیم زادگان

کوچه چاووشی،پ10

.

.

درصورت تشریف فرمایی

نام و شماره تماس خود را به تلگرام

@mohannaarabian

ارسال نمایید.

.

http://goo.gl/7q111D

https://telegram.me/darvazeghar