از امروز دوشنبه چهارم خرداد به مدت سه روز تا روز چهارشنبه،
به همت 60 سازمان مردم نهاد شهر تهران
در زیرگذر چهار راه ولیعصر (عج)

از ساعت 9 صبح تا 9 شب
بازارچه شبکه همیاری برپاست
...
ما هم با کیسه های دوستدار محیط زیست
تولید خانه علم دروازه غار
حضور داریم
و منتظر دیدار شما دوستان عزیز هستیم.