سمیناری اجتماعی - تخصصی برای بررسی اعتیاد کودکان و نوجوانان در محله های معضلخیز
..حضور برای عموم آزاد است...

https://www.facebook.com/events/644001255727163


زمان و مکان برگزاری سمینارها:

26 بهمن 1393؛ ساعت 14 الی 18؛ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران؛ سالن ابن خلدون (آدرس: بزرگراه چمران، بزرگراه جلال آل احمد، دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

27 بهمن 1393؛ ساعت 10 الی 14؛ دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران؛ سالن زکریای رازی (آدرس: میدان انقلاب، خیابان انقلاب، خیابان 16 آذر، ساختمان جدید دانشکده داروسازی)