🔶 رها دختر ۱۱ساله‌ی ایلامی که این روزها ماجرای تلخ ازدواج او با مردی ۵۰ساله در صفحات مختلف مجازی بازتاب داده شده بود با پیگیر‌ی‌های جمعیت امام علی منجر به مداخله بهزیستی و با حکم دادستان شهر، تحویل بهزیستی داده شد و پدر و همسر رها تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.


🔵در جامعه ای که"رها"های مظلوم و دربند در آن کم نیستند و شمار قربانیان خاموشی که در نبود قانون قابل اتکایی که از صیانت کودکی و معصومیت آنها دفاع کند روز به روز در حال افزایش است، تنها با مطالبه گری های اجتماعی میتوان در مقابل معضل و بیماری "بی تفاوتی" ایستادگی کرد.


🔴باشد که ماجرای همین یک کودک(که مصداقی برای تمامی قربانیان کودک همسری است) و رنج بی پایانش منجر به پیگیری مسئله‌ی #کودک_همسری به عنوان یک آسیب و معضل توسط مسئولین شود.


#نه_به_کودک_همسری

#نه_به_کودک_آزاری