👆امدادرسانی جمعیت امام علی در کریسمس در کمپ آوارگان کردستان عراق توسط کمکهای مالی بین‌المللی


🎄 سال نوی میلادی مبارک


🔸با آرزوی کاهش جنگ و خشونت و افزایش خنده کودکان در ۲۰۱۷

https://telegram.me/darvazeghar