ایرانیان باستان شب یلدا را تا به صبح بیدار می‌ماندند تا طلوع را به نظاره بنشینند. این شب در بین مردم، محفل برابری انسان‌ها بوده و حتی پادشاهان نیز با لباسی ساده شب را در کنار مردم به سر می‌کردند. در واقع یلدا آیینی برای برابری فقیر-غنی و همبستگی ملی-مذهبی بوده است.

صرف نظر از اینکه امروزه یلدا چه مفهومی در خود دارد، آنچه که در تمام فرهنگ‌ها و تمدن‌ها مشترک بوده ستیز تاریکی و نور است . مضامینی از زندگی بشری که به چشم نمی‌آید را تاریکی فرا گرفته است. یلدا نیازمند تاملی است تا به آنانی که در حجاب تاریک و سرد زندگی نفس می‌کشند بیندیشیم و قدمی در راه روشنی زندگی همگانی برداریم که شب یلدا نیز آبستن صبح روشنایی است.


تاریکی در روزگار امروز و از نگاه جامعه چیست؟! تاریکی جز زندگی "کودکان کار" است که به جای زندگی در "دنیای کودکانه" بر سر میادین و در "دنیای آدم بزرگ ها" غرق در خشم و نفرت می‌شوند؟!

تاریکی جز این است که کودکان کار و معضلات آنها در 《ندیدن》 جامعه به حیات سرد و دردناک خود ادامه می‌دهند و هر روز ابعاد تازه‌تری از مشکلات را تجربه می‌کنند؟!


در شب یلدا باید در مناسکی جمعی، بیداری و دیدن را تجربه کرد.  وگرنه با شبهای دیگر تنها چند دقیقه متفاوت است. باری، در یلدا گرد هم بودن و دور هم نشستن مطرح است و این خود می‌تواند نشانه‌ای از بیداری جمعی در برابر تاریکی ندیدن ما باشد. با تمسک به آیین یلدا در این سردترین و درازترین شب، رنج های «کودکان کار» را به یاد آوریم  و گامی در جهت رهایی آنان از این وضعیت تلخ و کاستن از رنج و سرمای روزگار و گرم‌کردن زندگی‌شان برداریم.


🍉طرح یلدا در کوچه های فقر🍉

🔸برگزاری جشن برای کودکان کار کشور (برنامه های شاد و پذیرایی)

🔸اهدای۱۵۷۰شال‌ و کلاه‌ و لباس گرم به کودکان محله‌های محروم کشور

 

سهیم شویم:

⬅️شماره کارت (به نام جمعیت امام علی)

۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۳۱۳۰۸

⬅️واریز اینترنتی

donate.sosapoverty.org/yalda


goo.gl/EtVuUm