مراسمی برای معرفی و جمع آوری کمک های مالی برای طرح کوچه گردان عاشق...
از دوستان خود و بخصوص از مردم نیکوکار دعوت کنید.

نخستین برنامه: خانه علم دروازه غار؛ سه شنبه ساعت 7:30الی 10 شب
آدرس: تهران، خیابان شوش، متروی شوش، خیابان خیام جنوبی، بن بست چهارم، پلاک 1