حضور پر مهر شما، بزمی خواهد آفرید

تا در کنار هم روزه فقر کودکان سرزمینمان را بشکنیم

شما دوست عزیز دعوتید به
بزم مهر، مراسمی معنوی برای کوچه گردان عاشق
که این بار نیز، صدای معصومیت کودکان را فریاد خواهند کرد

زمان: جمعه 12تیرماه، ساعت 19
مکان: خانه علم دروازه غار
نشانی: تهران - مترو مولوی - به سمت چهار راه مولوی - کوچه قاسمی
کوچه عرب دفتر - کوچه عظیم زادگان - کوچه چاووشی - پلاک 10
تلفن: 55168401 - 021