امروز، پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه 1395، ساعت 13 در خانه ایرانی دروازه غار، منتظر شما عزیزانی هستیم که می خواهید با خانه دروازه غار بیشتر آشنا شوید و  قصد فعالیت داوطلبانه دارید.

نشانی: مترو مولوی - به سمت چهار راه مولوی - کوچه قاسمی - کوچه عرب دفتر - کوچه عظیم زادگان - کوچه چاووشی - پلاک 10