کلیپی متفاوت درباره جوانانی که زندگی را از نو آغاز کرده اند.


سال نو با نگاهی به یک رخداد فوق العاده زیبا ...


https://t.me/darvazeghar

Darvazeghar.sosapoverty.org

instagram.com/Darvazegharhouse