اثری از مانا نیستانی
.
.
.
http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/92-Akse%20Tak/Farzande%20Bishtar.jpg