یونس عساکره دوست نداشت گدایی کند. یونس  بلد نبود به تک تک خیریه ها سر بزند و از وضعیت بد خانواده اش شکایت کند. یونس بلد نبود کودکانش را سر چهارراه ها استثمار کند به فروختن فال یا گل یا...
یونس بلد نبود زورگیری و دزدی کند. یونس بلد نبود رشوه بدهد و رشوه بگیرد تا کارش راه بیفتد...
راستی او اختلاس  هم بلد نبود.
یونس مرد ساده ای از مردان این دیار بود. که می خواست به عرق جبین و زحمت بازوی خویش، نان گرمی به خانه برد و لقمه ای کسب حلال به دست فرزندان کوچکش برساند.
اما در این سرزمین که عده ای بدون گذاشتن ضمانت، وام هایی می گیرند که صفرهایش را نمی توان شمرد، یونس حتی به اندازه مجوز یک دکه کوچک هم سهمی ندارد.
بدرود یونس
بدرود پدر
بدرود برادر
بدرود ای فرزند رنج دیده این مرز پر گهر!جمعیت امام علی مرگ دردناک یونس عساکره را تسلیت می گوید و بار دیگر نسبت به عواقب سهمگین نابرابری های اجتماعی هشدار می دهد. نابرابری هایی که می تواند شیرازه ملتی را از هم بپاشد. هرچند جمعیت امام علی خانواده مرحوم یونس عساکره را چون هزاران خانواده دیگر در سراسر کشور تنها نخواهد گذاشت؛ اما پشت میلیون ها یونس در این دیار زیر بار فقر و بیکاری و گرسنگی و درد خم شده است. و نجات همه آنها از تلخکامی های ایام شان نیاز به عزمی ملی و غیرتی بزرگ در تمام سطوح کشور دارد.

یونس چند روز پیش از آغاز سال نو در شهرداری خرمشهر پس از آنکه هیچ پاسخی در خصوص جمع آوری دکه اش که تنها منبع تامین درآمد او و خانواده اش بود، خودسوزی کرد. متاسفانه تلاش های پزشکان برای نجات جان او اثر نداشت و یونس چشم از جهان فروبست در حالی که همسر و دو فرزند خردسالش را تنها گذاشت.