✅ به مناسبت روز جهانی پایان خشونت علیه زنان (بخش دوم و پایانی)


◀️در کشور ما حدود 5 سال از تدوین لایحه‌ تأمین امنیت زنان در برابر خشونت می‌گذرد و بعد از چند سال به دلایل مختلف از جمله تداخل برخی مفاد آن با مسائل قضایی، هنوز این لایحه در گره های قانونی اسیر بوده و در دولت به تصویب نرسیده است.

◀️از جمله موارد قابل توجه در این لایحه این است که پذیرفتن اعلام شکایت یا گزارش م‍ؤسسه‌های مددکاری و مشاوره و مراکز اورژانس اجتماعی در مواردی که بزه‌ دیده امکان شکایت نداشته باشد و نیز گزارش‌ها و درخواست‌های مکتوب یا شفاهی که هویت گزارش‌دهندگان و نویسندگان آن‌ها مشخص نیست؛ درصورتی‌که دارای قراین معقول و متعارف باشند، به‌عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب، پذیرفته می‌شود. همچنین، مراکز درمانی و پزشکی و مؤسسه‌ها و کلینیک‌های مددکاری و مشاوره مکلف هستند در صورت مواجهه با خشونت علیه زنان، مراتب را به مراجع انتظامی و قضایی اعلام کنند و در صورت عدم امکان اعلام یا پیگیری شکایت از سوی زن قربانی، مؤسسه‌های مشاوره و مددکاری و مراکز اورژانس اجتماعی می‌توانند به نمایندگی از او شکایت کنند. 

◀️تصویب چنین لوایحی تامین امنیت و سلامت زنان و مادران جامعه ، و در ادامه آن امنیت و سلامت برای کودکان و نسل آینده را در پی خواهد داشت لذا لازم است که مسئولین در تصویب آن حساسیت و سرعت عمل بیشتری نشان دهند تا از وقوع حوادثی تلخ نظیر آنچه شاهد آن هستیم، جلوگیری شود.

https://goo.gl/H0DA6F

@Darvazeghar