💢 مجموعه توییت با موضوع" کودک مجرم نیست "و مسائل و مشکلات پیش روی آن:


تو لیگ پرشین شاهدبودیم اگه بچه هاانتخاب دیگه ای داشته باشن سمت جرم نمیرن،موندیم چراقضات به دوره کودکی و شرایطش اهمیت نمیدن! #کودک_مجرم_نیست

https://mobile.twitter.com/mahya_vk/status/924712385419595776


میگن چرامیگیدطفلان مسلم؟طفلان مسلم توسط جامعه دیده نشدن و غریب کشته شدن، خوب الان جامعه این بچه‌هارو دیده؟ براشون کاری کرده؟ #کودک_مجرم_نیست

https://mobile.twitter.com/maryamhabibzade/status/924729392269594625

خیلی ظلمه که یکی رونگه داری ودر تولد ١٨ سالگیش طناب داربهش هدیه بدی کاش تواین چندسال که نگهش میدارین برای بخشیدنش تلاش کنید #کودک_مجرم_نیست

https://mobile.twitter.com/maryamhabibzade/status/924723291859890177

کسانی که برای قصاص به چند آیه استناد می کنند آیا دقت نکردند که در قرآن چند بار کلمه الرحمان و الرحیم تکرار شده؟ #کودک_مجرم_نیست

https://mobile.twitter.com/ShKhajehzadeh/status/924714397498511360

جمعیت نمیخواد قبح قتل رو زیر سوال ببره، مساله ای که طرح می کنه اینه که آیا لازمه خون رو با خون پاک کرد؟ اونم با خون یه بچه؟ #کودک_مجرم_نیست

https://mobile.twitter.com/fatemeyeke/status/924709124104966147


‏وقتی همه درهای تحصیل، ورزش و هنر به روی کودکان بسته ست انتظار عضو سالم در جامعه نباید داشت

#کودک_مجرم_نیست

https://twitter.com/_elham_khj/status/924698609102282754


موقعی که روزگار یه کودک داره سیاه میشه کجای کاریم که موقع به دار آویخته شدنش حی و حاضریم؟ #کودک_مجرم_نیست

https://mobile.twitter.com/Zarzarak1/status/924699108404842501

این جمله کوتاه #کودک_مجرم_نیست میتونه قصه بلندی به طول عمر مادروپدربزرگا داشته باشه و نه کودکی اگه از نفس نیفتیم

https://mobile.twitter.com/AttaranMehrnaz/status/924708944005693440

مگه دبستانی هستیم که یه بچه رو بزاریم جزو بدها و تنبیهش کنیم ،نمیخوای ببینی چرا و چطور به اینجا رسیده که مرتکب جرم شده؟ #کودک_مجرم_نیست

https://mobile.twitter.com/S_PAKNEZHAD/status/

924697919307112448


بچه١٤ساله رووقتی برای بستری بردیم میگه اگرصورتش بزرگونست بفرستیم بخش معتادین بزرگسال !اینم اوج کارامدی روانپزشک بیمارستان #کودک_مجرم_نیست

https://mobile.twitter.com/arefasm/status/924716256275714048

یه بچه ۹ساله مدرسه که نره،سرچهارراه که کار کنه،تومحله آسیب دیده حاشیه هم که باشه به نظرتون برای حفاظت ازخودش بایدچیکار بکنه؟ #کودک_مجرم_نیست

https://mobile.twitter.com/Faezeh_hasani/status/924708024467386368

کودکان محلات حاشیه مجرم بدنیا نیومدن،امثال ما حق کودکی کردن رو ازشون گرفتن #کودک_مجرم_نیست

https://mobile.twitter.com/SepideNjf/status/924706347475750913

پاک کردن صورت مسئله چاره ی هیچ دردی نبوده،امروز قصاص کنید،فردا قتل و نزاع از بین نمیره تا زمانیکه ریشه این فقرها کنده بشه #کودک_مجرم_نیست

https://mobile.twitter.com/s93_ghazal/status/924713394518753281

کودکانی که ناخواسته تحت تاثیر خشونت و اعتیاد فراگیر در محله و خانواده مرتکب بزه میشوند قربانی بی مسولیتی جامعه خود هستند #کودک_مجرم_نیست

https://mobile.twitter.com/MaysamVahedi/status/924697571775393793


https://t.me/darvazeghar