داریم از باشگاه با سه تا از پسرای نوجوون خونه علم برمی گردیم ملک آباد. آژانس به خاطر اینکه زودتر برسه مسیر اصلی رو تغییر میده. من خیالم راحته که پسرا همراهم هستن و آدرس رو مثل کف دستشون بلدن. از جایی وارد ملک آباد میشیم که من تا حالا ندیدمش. پسرک با پوزخند و ناراحت میگه وارد ملک آباد شدیم. علی حرفش رو تکمیل می کنه و میگه: ملک آباد خراب شده...
چند لحظه سکوت میشه. میگم ملک آباد خراب شده اما ما ... پسرک اجازه نمیده جمله ام کامل بشه میاد تو حرفم و کاملش میکنه: ما باهم درستش می کنیم.

راننده کنجکاوانه بهم نگاه می کنه... 
کمی جلوتر پسرک به یه کوچه اشاره می کنه و میگه خاله اینجا راسته ی موادفروشاس. و شاید تنها چند کوچه بعدترش پسرک خونه خودشون رو بهم نشون میده ... 

دلنوشته یکی از اعضای خانه ایرانی ملک آباد کرج
شما همراهان گرامی میتوانید جهت پذیرش و بازدید از خانه ایرانی ملک آباد یکشنبه و پنج شنبه ساعت ۹ تا ۱۲ و همچنین ۱۳ تا ۱۶ با هماهنگی قبلی به این آدرس مراجعه فرمایید.
آدرس: کرج, جاده قزلحصار, ملک آباد, جنب مسجد ملک آباد خ قره حسنلو, پلاک دوازده, درب آبی فیروزه ای
شماره تماس:
 ۰۲۶- ۴۵۲۶۴۲۳۵