خبر - وجه الرضایه لازم برای نجات وحید.ق تامین شد.


امورمالی جمعیت امام علی صبح روز پنجشنبه 29 آبان 1393 اعلام کرد وجه الرضایه لازم برای رضایت و بخشش وحید.ق که در نوجوانی در یک نزاع کودکانه مرتکب قتلی ناخواسته شده بود، تامین شده است.
اکنون چند پرونده دیگر برای کودکان زیر 18 سال که حکم قصاص دارند در جمعیت امام علی در دست بررسی و اقدام است که در صورت به رضایت رسیدن برای آنها نیز نیاز به تامین وجه الرضایه می باشد. لذا هر مبلغی که از امروز صبح به حساب اعلام شده در ایونت آزادی وحید واریز شود، برای کمک به دیگر نوجوانان محکوم به قصاص هزینه می شود. در صورت قطعی شدن میزان مبلغ مورد نیاز برای این نوجوانان دیگر، اطلاع رسانی توسط جمعیت امام علی برای جمع آوری کمک مالی برای بخشش و گرفتن رضایت برای آنها انجام می شود.
همچنین مراحل پرداخت وجه الرضایه برای وحید.ق به خانواده محترم اولیای دم و کسب رضایت از طریق مراحل قانونی در دست انجام است و گزارش آن در هفته آینده و پس از طی مراحل قانونی و اداری آن، توسط جمعیت امام علی منتشر می شود.
از هم یاری شما عزیزان سپاسگذاریم.