🎼کنسرت گروه آواز ارغوان،کودکان خانه ایرانی دروازه غار

در نوای شادی کودکان‌مان‌ سهیم باشیم تا مهر و صلح را به کودکی‌شان بازگردانیم

پرداخت اینترنتی از لینک:

http://donate.sosapoverty.org/concert