حس قشنگی است وقتی دل های دور از هم و چشم های ناآشنا
این بار با هم آشنا و با محبتی عمیق و انسانی پر شدند

حس قشنگی است وقتی این بار به جای نشد
میگوییم خدا را شکر... بالاخره شد
بالاخره این سرپناه و خانه امید همیشگی شد
بالاخره آدم ها معصومیت این چشم ها را دیدند
و ندایمان را شنیدند

حس قشنگی است از جنس تو بودن
تویی که ندای پیام آور مهر و امید بودن را شنیدی
و دست و دل یاری گشودی

سپاسگزاریم از تک تک شما
از شما که عشق گستراندید
و تا تکمیل پازل مهر و امید
کنارمان بودید

زیبا بود نتیجه ی 40 روز تلاش، همراهی و همدلیمان

با هم بودن هایمان
برای مرهمی بودن بر درد کودکان سرزمینمان
مستدام باد
.
.
.
خانه علم دروازه غار تهران
خانه ای برای حمایت از کودکان کار و محروم از تحصیل
...