جمعه گذشته با تیم نونهالان نفت تهران یک بازی دوستانه داشتیم

بازی که با پیروزی بچه های پرشین تموم شد
بچه های تیم همیشه منتظر فرصتی برای مسابقه هستند.
.
.
.
http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/Aks/Football/92.09.15/1%20%284%29.jpg
.
.
.
http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/Aks/Football/92.09.15/1%20%285%29.jpg
.
.
.
http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/Aks/Football/92.09.15/1%20%283%29.jpg
.
.
.
http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/Aks/Football/92.09.15/1%20%282%29.jpg
.
.
.
http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/Aks/Football/92.09.15/1%20%287%29.jpg
.
.
.
http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/Aks/Football/92.09.15/1%20%286%29.jpg
.
.
.
http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/Aks/Football/92.09.15/1%20%2813%29.jpg
.
.
.
http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/Aks/Football/92.09.15/1%20%288%29.jpg
.
.
.
http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/Aks/Football/92.09.15/1%20%289%29.jpg
.
.
.
http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/Aks/Football/92.09.15/1%20%2812%29.jpg
.
.
.
http://khaneelmedarvazeghar.persiangig.com/92-Aks/Aks/Football/92.09.15/1%20%2811%29.jpg
.
.
.
اگه شما تیمی را می شناسید که مایل به مسابقه با تیم کودکان کار پرشین هست، لطفا معرفی کنید: 09396007178 و 23051110
---
جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع)